top of page

תרבות פועלת – תרבות מקיימת

התכנסות אקדמית-מקצועית

3.4 | 10:00-17:00           

קולנוע אופקים, גולומב 9

זו השנה הרביעית שבה, במסגרת התואר השני בלימודי תרבות – בדגש על מנהיגות ויזמות בתרבות, מתקיים כנס אקדמי-מקצועי בתחום זה במכללת האקדמית ספיר. השנה הכנס, אשר מתקיים בדרך כלל במכללה, מתארח באירועי מדרום, באופקים.
 
הכנס המקורי לכבוד סיום הלימודים של המחזור השלישי, תוכנן להתקיים בחודש נובמבר האחרון, אך נדחה, כי דבר לא יכול היה להתקיים כרגיל. הכול נעצר.
 
ובכל זאת, הנה אנחנו כאן. ההשתתפות באירועי מדרום קשורה לאופן שבו אסון ה-7.10 השפיע על מרחב התרבות והאמנות המקומי ויצר שותפויות גורל חדשות.
 
אנחנו כאן, לא רק כי אנחנו רוצים לחזק את ידידינו בעיר אופקים וקהילותיה – כולל קהילת מישור הגפן וקהילת התרבות של העיר וכמובן את אחינו הגדולים/קטנים אירועי מדרום עצמם, מרחב של השראה לאופן שבו תרבות פועלת בזמן הזה – אנחנו כאן כי אנחנו מרגישים צורך להתחבר, להתחזק בעצמנו ולהיות יחד.
 
הכנס "תרבות פועלת – תרבות מקיימת" יימשך יום אחד, ובו נפגוש את העשייה המרתקת של הסטודנטיות מהמחזור השלישי של התוכנית, שפועלות בתחומים משמעותיים בעולם התרבות, לפני ה-7.10 וגם אחריו. בצד זה, נארח אנשי תרבות מהנגב המערבי, אשר יאפשרו להעמיק את המבט על המרחב והזמן ולייצר מפגשים בין בעלי עניין בפיתוח, שיקום וחשיבה של תחום התרבות והאמנות באזור.
 

הכנס יתקיים השנה למוזמנים ולמוזמנות בלבד

tarbut-poelet-vector.jpg
bottom of page