נוער

13.5.2020 | שעה 17:00

Escape the room

בורחים מהסגר בלי לצאת מהבית

20.5.2020 | שעה 17:00

בלי תירוצים

ראפ בעברית על פי הראפר ניר אשכנזי, שאזאמאט

" ניסים אמיתיים התרחשו לא רק בימים ההם, הם מתרחשים גם בזמן הזה"

ג'קסון בראון

festival whatsapp group