top of page
BIG YELLOW.png

אבני יסוד

בתים מארחים

לאורך ימי הפסטיבל

אבני היסוד של השכונה הם התושבים והתושבות המתגוררים בה, המשפחות והבתים, החוויות והסיפורים המשותפים המחברים הכול יחד. לכל שכונה מארג אנושי וחברתי הייחודי לה.
במהלך שלושה ימי מדרום, מזמינים תושבי ותושבות שכונת מישור הגפן להחזיר את המבט אל הא.נשים שחיים בה, אל העושר והמגוון, אורחות החיים, החוזקות, הכישרונות, הכישורים והמאפיינים המיוחדים שלה – וכך להכיר את השכונה ואת העיר.
התושבות והתושבים פותחים בפנינו את דלת ביתם וחלון אל לבם ומזמינים אותנו למפגש בין-אישי, להקשיב לסיפוריהם על החיים בעיר תוך כדי יצירה משותפת.

מספר המקומות בכל מפגש מוגבל

להזמנה ושריון מקום

כתובת מדויקת תימסר לנרשמים

הפקה טל שטרנאו
bottom of page