top of page

תושבות ותושבי אופקים, 

אורחי פסטיבל מדרום היקרים!

 
אירועי מדרום המתקיימים כאן באופקים זו השנה ה-14, הם לא רק אירועי תרבות מרתקים, אלא גם הזדמנות לחבר בין זיכרון – לתקווה. השנה, אנו מקדישים אותם לתהליך ההנצחה ולזיכרון האירועים הקשים שחווינו ב-7.10, ומקיימים אותם בשכונת מישור הגפן, אשר נפגעה באופן הקשה ביותר בטבח. 
כאן באופקים, אנו רואים באמנות כלי עוצמתי/משמעותי לשיקום, התגברות ובנייה מחדש של הקהילה שלנו. אנו מאמינים שיש בה את הכוח לרפא, לאחד ולבנות גשרים בין אנשים, ושדרכה נוכל להעניק ביטוי לכאב, לזיכרון ולקהילתיות. במיוחד השנה, מהווים אירועי מדרום פלטפורמה שמתאימה בדיוק למטרות אלו. הסדנאות, ההופעות והפרויקטים הקהילתיים – יחברו בין תושבי העיר, ינציחו את הגבורה והאחריות ההדדית שהפגינו במהלך אירועי ה-7.10, ויבנו מחדש זיכרון משותף וחוסן קהילתי. 
זהו זמן לרקום שוב את המעטפת החברתית שלנו, להנציח ולצמוח חזרה מעלה, יחד, כקהילה. אני מזמין אתכם ואתכן להגיע ולהשתתף באירועי מדרום, למען עצמכם ולמען הקהילה.

בברכה,

איציק דנינו

ראש עיריית אופקים   

bottom of page