top of page

חוב(ר)ת צביעה

על הקשר שבין יצירה אמנותית לטיפול באמנות

אלמה מכנס קז, ד״ר אופירה הוניג ויאיר ורדי

 

2.4 | 18:30

רחוב הכרמים 82

כיצד המבט של צלמת יכול לתת פרספקטיבה אחרת לעיר? כיצד הטיפול באמנות יכול לסייע לנו לעבד טראומות? ואיך תרבות קשורה לשיקום אזורי? 
הצלמת אלמה מכנס קז, המטפלת באמנות ד״ר אופירה הוניג והמנהל האמנותי של הפסטיבל, יאיר ורדי, בשיחה פתוחה על הקשר שבין אמנות, שיקום וטיפול. 

משך 60 דק׳

SMALL ORANGE 1.png
bottom of page