top of page

חוב(ר)ת צביעה

אלמה מכנס-קז

 

לאורך ימי הפסטיבל | 16:00-21:30           

בית במישור, התמר 13

רחובות שכונת מישור הגפן באופקים לאחר ה-7.10 היו מוכים הרס רב; בתים נשרפו, קירות חוררו, גדרות נפלו, רכוש רב נפגע, ההרס והשכול הורגשו ברחובות הפצועים. שבועיים לאחר הלחימה, התערבבו זו בזו סוכות החג שטרם פורקו עם סוכות האבלים, אנדרטאות הוקמו באופן ספונטני על ידי התושבים במקומות בהם אירעו מקרי הרצח, גרפיטי של כאב וזעזוע לצד אמירות חיזוק רוססו על קירות בניינים. 
במהלך החודשים האחרונים, מלקטת אלמה מכנס-קז במצלמתה את סיפורי הבניינים והמרחב: צילומים הממחישים את גודל האסון והכאב לצד תחילתו של תהליך שיפוץ, תיקון ובנייה, במסגרתו הגדֵרות ממוקמות מחדש. החורים והסדקים הרבים בקירות מתמלאים ומבקשים להחזיר את החיים ואת המציאות למשהו מוכר יותר, המשווע לנורמלי, לרגיל, לשיגרה.
הצילומים עברו עיבוד של הפשטה באופן דיגיטלי, והפכו כמו לקווי מתאר של איורים ודימויים. תהליך ההפשטה של הצילומים הקונקרטיים, לכדי תמונות עם חללים ריקים לצביעה, מאפשר למתבונן ליצור מרחק מלאכותי מהמציאות כפי שהיא, ובכך לאפשר רכות במקום של כאב, תקווה במקום של צער. הפריימים המופשטים מאפשרים לדמיין וליצור מחדש, בצבעים ובצורות חדשות. התיעוד הצילומי, שבדרך כלל מקפיא זיכרון בזמן, יהפוך לכזה שמציע את זיכרון ההרס וזיכרון הבנייה מחדש גם יחד. הצילומים אוגדו לחוב(ר)ת צביעה אשר מבקשת להציע מבט אחר להנצחה תוך התבוננות על הזיכרון באמצעות כלים ויזואליים.
 

מרחב צביעה

 
בימים מורכבים אלו, חומרים ויזואליים עלולים לעורר רגשות עזים, אך לעיתים הדימוי יכול לייצר עבורנו מציאות חדשה. היצירה האמנותית תושאל לעבודה עם זיכרונות ותמוקם במתח שבין יצירה ועיבוד. בלב השכונה, בלב אירועי מדרום, יתקיימו סדנאות מונחות המאפשרות בניה מחדש באמצעות דמיון. 
 

בכל יום יתקיימו שלוש סדנאות בהנחיית ד״ר אופירה הוניג ושרון בועז

לקבוצות גילאים שונות בשעות: 16:00, 18:00, 20:00. 

משך הסדנה: 90 דקות.

הרשמה מראש

צילום ועיבוד אלמה מכנס-קז אוצר יאיר ורדי ייעוץ מקצועי ד״ר אופירה הוניג בשיתוף האגף לשירותים קהילתיים, הבית במישור - מרכז חוסן שכונתי תודות ד"ר נועה ורדי הפקה פז בוטל 
SMALL VIOLET 2.png
bottom of page