top of page

אירוח

מפגש שיח מקומי על קפה

2.4 | 17:00

רחוב הכרמים 82

הסלון הוא מרחב האירוח והמפגש בבית שלנו, ובהשאלה משמש כחלל ציבורי בבית הפרטי. במפגש נשוחח על מנהגים, צורות וטקסים של אירוח. נשתה קפה אתיופי בטקס ה"בוּנה" ונדבר על אירוח בתרבות היהודית, השפעתם של מנהגי אירוח על חוויית השייכות ותחושת בית ועל מסורות האירוח במוזיקה הישראלית העכשווית.

משך 60 דק׳​

 
משתתפים יעל מסיקה, חיים כהן, ד"ר נדב אפל מנחות טקס הבוּנה אלמז אגוצ'או וגילה אזנאו הנחיית הערב גיא עזרא
SMALL ORANGE 2.png
bottom of page