top of page

מרחב ציבורי, מקלט קהילתי

שי עיד אלוני

לאורך ימי הפסטיבל         

פינת הרחובות הכרמים – הגורן

בעבודה מרחב ציבורי, מקלט קהילתי תכננו, יצרו ובנו האמן הרב-תחומי שי עיד אלוני, יחד עם תושבים ותושבות מהשכונה ומהעיר, פסל סביבתי שימושי שהופך מרחב ציבורי בשכונה למקום חדש - מקום בו אפשר להיזכר באסון שפקד אותנו ולאחות יחד את השבר והכאב, מקום מזמין המאפשר פעולה ושהות משותפת. 
המיצב שואף ליצור מרחב קהילתי מוגן, רגשי ופיזי, על ידי חיבור של רסיסי ההרס והפחד, לְשָׁלֵם. הוא מבקש להחזיר את תחושת הביטחון לרחוב על ידי יצירת מקום מפגש למשחק, לשיחה, לפעילות משותפת ובעיקר מציע תמיכה הדדית ליצירת חוסן קהילתי. במרחב החדש נעבוד בעץ, נפיח חיים מחומרים ממוחזרים, נשב ונדבר. 
תכנון והובלת הפרויקט שי עיד אלוני מבצע והובלת הפרויקט הקהילתי דוד חנטייב לקחו חלק בתכנון ובבנייה תושבי ותושבות השכונה, קהילת בית הכנסת הבוכרי בשכונה, קהילת הלוחמים אשר לקחו חלק בלחימה בשכונה, שוטרי ושוטרות משטרת אופקים, כיתת כוננות אופקים, אופקים למדע - מכינה קדם צבאית מדעית, שנת שירות באופקים של הנהגת דרום - תנועת הצופים בישראל בשיתוף היחידה הקהילתית באגף לשירותים חברתיים, משטרת ישראל הפקה יובל רפיח, פז בוטל
SMALL PINK 1.png
bottom of page