top of page

תן בי נחמה

שיחה מלב אל לב של נשות הקהילות החרדיות

3.4 | 20:30           

איך אנחנו יכולות לתת כוח האחת לשנייה אחרי אירועים כל כך קשים שפקדו אותנו ואת הקהילות שלנו? ערב של שיחה, שירה וניגונים על הקושי, הכאב, אך גם על ההמשכיות של הרוח והקיום. נחזק ונשמע את הגברות פרש, חיימוב ורחמים, נשמע זמירות מפי נ. בוים ולבסוף נשיר יחד מזמורים משותפים. 

משך 90 דק׳

הנחיה ח. רווח משתתפות נ. חיימוב, ע. רחמים, ש. פרש תנגן ותשיר נ. בוים בשיתוף מתנ"ס אופקים – שלוחת המתנ"ס החרדי הפקה יובל רפיח
SMALL VIOLET 1.png
bottom of page