top of page

3.4

 

16:00

מדרום לילדים

פרי מגדים 120-130

16:00

חוב(ר)ת צביעה
סדנה

התמר 13

17:00

זיכרון חיים
מפגש אמן

פינת הרחובות התמר – פרי מגדים

17:00

שברירים של החזרת שליטה
נדב משעלי

הכרמים 82

18:00

וְהִגַּדְתְּ - סיור סיפור

פינת הרחובות התמר – החיטה

18:00

חוב(ר)ת צביעה
סדנה

התמר 13

18:00

אבני יסוד
משפחת נור

18:30

סדנת רקמה סביבתית
נטע עמיר

פינת הרחובות הכרמים - הגורן

19:30

מעגל ההתמודדויות
מפגש שיח

הכרמים 82

19:30

Blue Balls

חניה בין הבתים פרי מגדים 98-106

20:00

חוב(ר)ת צביעה
סדנה

התמר 13

20:00

אבני יסוד
משפחת לוי

20:00

אבני יסוד
משפחת דהן

20:30

תן בי נחמה

21:00

מרחב אינטימי
אביב טרבולסי

הכרמים 82

2.4

 

13:30

חוב(ר)ת צביעה
סדנה

התמר 13

16:00

מדרום לילדים

פרי מגדים 120-130

16:00

חוב(ר)ת צביעה
סדנה

התמר 13

17:00

זיכרון חיים
מפגש אמן

פינת הרחובות התמר – פרי מגדים

17:00

אירוח
מפגש שיח מקומי על קפה

הכרמים 82

18:00

וְהִגַּדְתְּ - סיור סיפור

פינת הרחובות התמר – החיטה

18:00

אבני יסוד
משפחת נור

18:30

חוב(ר)ת צביעה
מפגש שיח

הכרמים 82

18:30

ערכת חיבור
רות חוף

הכרמים 82

18:30

סדנת נגרות
דוד חנטייב

פינת הרחובות הכרמים - הגורן

20:00

חוב(ר)ת צביעה
סדנה

התמר 13

21:00

חסד של אמת

פינת הרחובות הכרמים - התמר 

1.4

16:00

מדרום לילדים

פרי מגדים 120-130

16:00

חוב(ר)ת צביעה
סדנה

התמר 13

17:00

זיכרון חיים
מפגש אמן

פינת הרחובות התמר – פרי מגדים

17:00

עין טובה - מעגל סריגה

הכרמים 82

18:00

מחווה הדדית
תזמורת משטרת ישראל

פינת הרחובות הכרמים - הגורן

18:00

חוב(ר)ת צביעה
סדנה

התמר 13

18:00

אבני יסוד
משפחת נור

19:30

וְהִגַּדְתְּ - סיור סיפור

פינת הרחובות התמר – החיטה

20:00

חוב(ר)ת צביעה
סדנה

התמר 13

20:00 

אבני יסוד
גבי משעלי

20:30

מדרום בשכונה
אירוע לנוער

פינת הרחובות הכרמים – הגורן

21:00

בין שדרות לירושלים
מיכה ביטון

התמר 12-23 

bottom of page