20.5.2020

13.5.2020

6.5.2020

22.4.2020

" ניסים אמיתיים התרחשו לא רק בימים ההם, הם מתרחשים גם בזמן הזה"

ג'קסון בראון

festival whatsapp group